Forretningsbetingelser

Indledning

UnitSpeed Host leverer serverplads, markedsføring og udvikling til/af World Wide Web services på Internet. UnitSpeed Host har såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med disse services.

UnitSpeed Host har ret til, at suspendere elle lukke en kundes konto i tilfælde af misbrug eller anden udnyttelse.

Vigtig

UnitSpeed Host har ret til at lukke, eller nægte adgang til services, hvis vores forretningsbetingelser bliver overskredet. Dette kan ske uden nogen form for advarelse eller skriftlig henvendelse. Der vil ikke ske nogen tilbagebetaling hvis kundens konto bliver lukket i tilfælde af overtrædelse af UnitSpeed Host forretningsbetingelser.

Misbrug af server

Ethvert forsøg på at skade serverene, eller kunder er en direkte overtrædelse.

Uautoriseret brug af en andens konto eller computer

UnitSpeed Host reagere kraftigt, hvis der sker forsøg på at anvende en Internet konto eller computer uden ejerens tilladelse. Sådanne forsøg kan opfattes som "Internet scamming" (at logge password ud af andre brugere) forsøg på røveri af password, skanning af sikkerheds huller, etc.

Enhver ulovlig brug af kunders konto eller computer, selv om kontoen eller computer ikke er hos UnitSpeed Host vil resultere i aktion mod angriberen/misbrugeren. Mulig aktion mod angriberen/misbrugeren kan medføre skriftlig advarelse, en suspendering af konto, eller helt lukning, eller kan medføre retsag. (dette afhænger af omfanget).

Baggrunds programmer

UnitSpeed Host tillader i et vist omfang at der kan afvikles baggrunds programmer på serverne. Dette er baseret på en "en til en" basis, som vil medføre ekstra omkostning for kontoen/ejeren af kontoen. Ekstra prisen for dette er afhængig af systems ressourcerne og den generelle vedligeholdelse for dette program (dette punkt omfatter ikke kunder til Manged Dedikeret Servere).

IRC

UnitSpeed tillader ikke IRC eller IRQ boots, på nogen af vores servere. IRC servere er ikke tilladt i vores netværk. Enhver som overtræder dette vil risikere en øjeblikkelig lukning af deres konto. Kunder må ikke køre IRC, boots, eller klienter på deres webhotel. Uhensigtsmæssigt brug af deres konto kan bestå af: Bulk mailing, spamming af nyhedsgrupper, pornografisk indhold, generelt ulovligt indhold, copyright overtrædelser, trademark overtrædelser, warez, cracks, software serial nummere, og eller ting som UnitSpeed Host mener er uacceptabelt incl. misbrug af servere.

Kundens hjemmeside indhold

Alle hosted konti som indeholder eller har links til det nævnte nedenfor kan medføre lukning: Materiale som træder udenfor, og taler imod web samfundet, racisme eller had.
Reklame eller udgivelse af instruktioner omkring illegale aktiviteter, eller reklame som opfodre til fysiske skader eller injury imod grupper eller enkelte personer.
Visse materialer med børn under 18 år.
Copyright overtrædelser som bestå i at tilbyde privat kopieret programmer, eller links til sådanne sider.
Information som kan bryde software, inklusiv serie eller registreringsnummer til software programmer, eller nogen form for crack utilities.

CGI-scripts

Unix webhoteller har eget CGI-bin, hvor du frit kan anvende CGI scripts. Alle CGI-scripts (Perl scripts med en *.pl eller *.cgi). På Windows 2000 webhoteller skal disse godkendes af vores NT administratorer. (dette glæder ikke Managed Dedikeret Server kunder).

Chat Rooms

UnitSpeed Host tillader ikke deres kunder at installere deres egne "Chat rooms" ved brug af vores webhoteller, uden godkendelse os UnitSpeed Host. De fleste chat room, er meget ressource krævende, og vi kan derfor ikke tilbyde det som en fast service. Men UnitSpeed Host tilbyder dog chat rooms i form af java, dette vil dog betyde en mindre prisstigning for kunden. Disse chat rooms hæmmer ikke serveren. Parachat rooms er ikke indeholdt under denne regl og kan fint installeres og anvendes.

E-mail (spam)

E-mail som indeholder en reklame værdi (spam), er ikke tilladt, og kan betyde en lukning af kontoen. Følgende punkter er ikke tilladt: Uønsket mails og reklamer (Spam). Dette omfatter, og er ikke nogen form for begænsning for post med reklame værdi, velgørende formål, underskrift indsamling, samt politiske eller religøs propaganda. Sådanne beskeder må kun sendes hvis vedkommende direkte har bedt om materialet.
Hvis der sendes et X antal af samme beskeder med det formål at få en konto eller server til at gå ned (mail bombing).
Spamming af nyhedgrupper: Reklame er i de fleste nyhedsgrupper er ikke velset/tilladt, og på de fleste mailling lister ikke særlige velkomne. Ikke korrekt brug af e-mails kan resultere i en lukning af konto. Se de pågældende nyhedsgrupper og mailling lister for disse regler. Overtrædelser vil blive opfattet som uetisk korrekt og bliver behandlet derefter.
E-mails må ikke bruges til at terrorisere eller skade andre. Terror enten via sprog, mængde af modtaget beskeder, eller størrelsen på beskeder er ikke tilladt. Sender man besked med en uvedkommende emne, bliver dette opfattet som terror. Hvis modtageren ikke ønsker at modtage flere beskeder fra dig, skal dette STRAKS stoppes.
Udgivelse af "Spamware" (Software som bruges til at sende bulk emails eller software til at indsamle e-mail addresser), eller links til sådanne sider forbudt, og kan medføre rykning eller lukning af konto.

Misbrug af ubegrænset båndbredde, og/eller ubegrænset serverplads

UnitSpeed Hosts kunder er så privilegeret at blive tilbudt ubegrænset båndbredde, og /eller ubegrænset serverplads for deres webside. Formålet er give meget plads til webdokumenter, og ikke som et "offsite" lagerplads for elektroniske filer. Alle (90%) af dine websider (html, htm) skal være linket sammen med filer (*gif, *.jpg, etc) gemt på vores servere. Findes der websider som indeholder enten/eller ikke html dokumenter eller et stort antal ulinket filer, kan dette give anledning til en suspendering eller lukning. Enhver kunde som overtræder vores politik i misbrug af enten diskplads eller trafik overførelser, vil blive kontaktet og får 1-2 dage til at rette fejlen. Hvis problemet ikke er rettet indenfor den givende periode, vil kunden modtage en ekstra regning.

For at opretholde vores høje standard på vores webhoteller er der følgende begrænsninger: Sider med bannere/grafik eller *.cgi scripts som bliver brugt på andres domæner via kundens eget.
Sider med billedegallerier (Dette er sider med mere en 50% grafik overførelser).
Sider som tilbyder download af filer eller mapper. (Dette er sider med 50% download eller mere af deres månedlige trafik).
Sider som bruge mere end 30% system ressoucer.
Sider med multimedia filer (Quicktime, Real Audio, Real video, MP3).

Overtrædelser af ubegrænset service (trafik/disk plads), vil trafikken blive overvåget. Overskridelse af båndbredden er på kundens regning. UnitSpeed Host er enerådig i at bestemmelse om overtrædelser og omkostninger.

Server Alarm service

Kunden ejer eller har tillades fra ejeren af URL og/eller IP adressen (hjemmeside / server) til at foretage overvågning. Kunden må kun overvåge server mv. fra en konto. Overvågning af IP adresse på server med flere domæner under samme IP adresse er ikke tilladt. Kunde godkender, at modtage informationer og nyheder (f.eks. emails mv.) når denne service anvendes. UnitSpeed Host kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller ikke fremkommende emails og sms alarmeringer samt evt. fejlalarmeringer. UnitSpeed Host benytter 3 parts leverandør til world wide sms alarmering og kan ikke garantere kvalitet, service og evt. fejl i leverandørens eller kundes mobiludbyders net. Overholdes disse betingelser ikke, har UnitSpeed Host ret til, at suspendere eller lukke kundes konto uden varsling inden suspendering eller lukning.

IP adresser

Vi skal vedligeholde og kontrollere alle ejerskaber af alle IP nummer og adresser, som kunden er blivet tildelt. UnitSpeed Host har rettigheder til at ændre eller fjerne, enkelte eller alle IP nummder og adresser.

Netværks sikkerhed

Kunder må ikke anvende UnitSpeed Hosts netværk til at forsøge at omgå brugers pålidelighed eller sikkerhed hos nogen anden udbyder, netværk, eller konto. Dette inkludere, men er ikke begrænset til, at skabe adgang til data som ikke vedrøre kunden, logge ind på en server eller en konto som man ikke har autoriseret adgang til, hacking af password, undersøge andres netværk for sikkerhedshuller og svagheder, eller overtrædelser af andres sikkerhedspolitik. Kunden må ikke forsøge at lægge sig imellem eller nægte adgang for andre brugere, udbyderen eller netværk. Dette inkludere, men er ikke begrænset til, oversvømmelse, mail bombing, eller andre former for forsøg på at overbelaste/nedbryde internet udbyderer eller netværk. UnitSpeed Host vil samarbejde til det yderste med undersøgelsen hvis der skulle ske overtrædelser af systemer eller netværkssikkerheden. Dette vil sige at samarbejde med myndighederne i efterforskningen af kriminelle overtrædelser. Brugeren som skader system eller netværkssikkerheden vil blive stillet for retten.

Betalingsbetingelser

Alle konti/services installeres efter vore betalingsbetingelser - 8 dage netto kontant og kan ikke forventes iværksat, inden vi har modtaget indbetalingen. Installationsgebyrer opkræves for alle konti eller væsentlige ændringer og kan ikke refunderes. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. UnitSpeed Host forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Enhver konto som ikke har betalt sit indeværende inden 7 dage, fra den modtaget rykker mail eller brev, kan kontoen lukkes. Efter forfaldsdato beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 50 kr. pr. rykker. Alle betalinger skal ske i danske kroner, med mindre andet er aftalt.

Annullering

UnitSpeed Host har ret til at lukke for et produkt på et hvert tidspunkt. Alle forudbetalinger inden annulleringen vil blive omregnet (de dage som services har kørt) hvis UnitSpeed Host mener der er grund til annullering. Enhver overtrædelse af denne politik/forretningsbetingelser vil resultere i ekstra regning til kunden.

Opsigelse

Kunden kan opsige lejeaftalen til næstkommende kvartal med 1 måneds varsel. Opsigelse af udlejningsserver kan dog kun ske af hver part til næstkommende kvartal med 3 måneders varsel, opsigelse af DNS kan ske med 1 måneds varsel til næstkommende fakturaperiode, perioden for DNS er pr år. Anvendes et prøve abonnement skal dette ikke opsiges, da det udløber efter perioden. Kunden vil dog blive kontakte inden udløb af prøve abonnement. Dette er for at høre kundens kommentar omkring produktet samt en evt. opgradering til en betalingsversion af produktet. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt. Refusion på evt. allerede forudbetalt hotel- serverleje, domæner tilbagebetales ikke. En opsigelse skal altid indsendes skriftlig (brev, email osv) til UnitSpeed Host, med domæne navn (eller ip adresse - afhængig af produkt), username og password (og evt gyldig underskrift af konto ejeren). Når UnitSpeed Host har modtaget en opsigelse vil lejeren automatisk modtage en skriftlig bekræftelse fra UnitSpeed Host med posten, email mv inden 7 dage (bekræftelse med sletningsdato mv.). Modtager lejeren ikke en kvittering fra UnitSpeed Host skal lejer indsende en ny opsigelse. Flytning af dns hos en domæne registrar (f.eks. dk-hostmaster er ikke en opsigelse).

Lovlige formål

UnitSpeed Host har ret at nægte et produkt til enhver kunde (både ny og gammel). Kunder må kun anvende UnitSpeed Hosts services til lovlige formål og må ikke overtræde statens love. Dette inkludere og er ikke begrænset til, materialer som er beskyttet af copyright eller trademark. UnitSpeed Host forbyder udtrykkeligt at bruge serverne/services som udbyder, distrubetør, lager eller på nogen anden måde indeholder uanstændigt eller pornografiske materiale, eller andet som UnitSpeed Host mener er at være stødende. Inklusiv men er ikke begrænset til, materiale som er forbudt for børn.

Domæne/registrering/betaling

UnitSpeed Host forretningsbetingelser indebære også domæne registreringer, betaling samt årlige veligeholdelseafgifter på kundens domænenavn(e).

Force majeure

UnitSpeed Host er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelse eller den manglende udførelse skyldes forhold uden for UnitSpeed Hosts kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, brand, strejke og lockout, herunder blandt UnitSpeed Hosts egne medarbejdere, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud (force majeure).

Sikkerhed og erstatning

Kunden indvilliger i at holde UnitSpeed Host og deres medarbejder skadesløs, for enhver skade som kundens forretning evt kunne blive udsat for, et hvert straffe ansvar, tab, omkostninger, sagfører omkostninger, påstående mod os, vores kunder som evt. kunne opstå. UnitSpeed Host kan ikke holdes ansvarlig for tab af data (UnitSpeed Host opfordre altid vores kunder til at have en kopi), data resultere i forsinkelser m.v. UnitSpeed Host har ret til at tilføje eller ændre vores forretningsbetingelser på et hvert tidspunkt. Alle sub-netværk, forhandlere og dedikeret servere som er vores skal overholde den ovennævnte beskrevet politik/forretningsbetingelser.

Følges og overholdes UnitSpeed Hosts vilkår og forretningsbetingelser ikke vil det medføre lukning af konti omgående.

ICANN Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement

ICANN's site for registrant education